2e Beker Linge Filius
Datum (en tijd) Zaterdag 26-05-2018 09:00 uur t/m zaterdag 26-05-2018 14:00 uur
Uiterlijke inschrijfdatum
Inschrijfgeld Lidmaatschap vereist
Plaats Spijk
Wedstrijd Nationaal
Water Zoet
Sportvisserijtype Witvissen

Doelgroep
Heren
   

Organisator(en) HSV de Killen