3e Beker Linge Steiledijk
Datum (en tijd) Zaterdag 23-06-2018 09:00 uur t/m zaterdag 23-06-2018 14:00 uur
Uiterlijke inschrijfdatum
Inschrijfgeld Lidmaatschap vereist
Plaats Spijk
Wedstrijd Nationaal
Water Zoet
Sportvisserijtype Witvissen

Doelgroep
Heren
   

Loten om 8 uur aan het water.

Organisator(en) HSV de Killen