Welkom

HSV de Killen te Waardenburg is opgericht door de hr H de Jongh

Kon. Goedgekeurd 11 April 1963.

 Het Bestuur

Voorzitter : C v Voorden      tel, 0418-514735

Secretaris : G de Jongh     tel, 0616940465  

  de-kool@kpnplanet.nl                 

1e Penningmeester :  J Huisman

2e Penningmeester W Klip

Commissaris :  B v Maren

Wedstrijdcommissie :  G de Jongh & W v Mourik

Jeugdcommisie :  B v Maren & N Blom

Redactie :  G de Jongh & J Huisman